top of page

서울 광진구 양진중학교 야외학습장 구축사업

위치 _ 서울시 광진구 양진중학교

설계내역 _ 야외학습실 구축 및 야외공간 개선사업 (기획+기본+실시)

담당PM _ 이건엽

​사진 _ STUDIO QUIIPEN

P1116114
P1116113
P1116117
P1116116
P1116110
P1116099
P1116101
P1116100
P1116105
P1116104
P1116106
P1116119
P1116098
P1116097
P1116095
P1116091
P1116094
P1116092
P1116088
bottom of page