top of page

세현고등학교 도서관

위치 _ 서울시 강서구 세현고등학교

설계내역 _ 도서관 & 다목적 수업공간 & 그룹활동공간 (기획+기본+실시+감리)

담당PM _ 홍석범

​사진 _ STUDIO QUIIPEN

-

A7R09319-HDR
A7R09339-HDR
A7R09349-HDR
A7R09359-HDR
A7R09430-HDR
A7R09364-HDR
A7R09369-HDR
A7R09374-HDR
A7R09379-HDR
A7R09384-HDR
A7R09389-HDR
A7R09394-HDR
A7R09399-HDR
A7R09409-HDR
A7R09420-HDR
A7R09425-HDR
A7R09435-HDR
A7R09441
A7R09446
A7R09447
A7R09448
A7R09449
A7R09451
A7R09453
A7R09494-HDR
A7R09499-HDR
bottom of page