top of page

서울 성북구 석관고등학교 AI미래교실

위치 _ 서울시 성북구 석관고등학교

설계내역 _ 다목적교실 및 온라인교실 & 교무실 구축사업 (기획+기본+실시+감리)

담당PM _ 홍석범

​사진 _ STUDIO QUIIPEN

-

-

 

-

 

A7R08516-HDR
A7R08521-HDR
A7R08506-HDR
A7R08501-HDR
A7R08496-HDR
A7R08583
A7R08579
A7R08581
A7R08574
A7R08566-HDR
A7R08572
bottom of page