top of page

서울 경신중학교 교무실 개선사업

위치 _ 서울시 성북구 경신중학교

설계내역 _ 교무실 + 안전관리실 + 공용실 개선사업 (기획+기본+실시+감리)

담당PM _ 홍석범

​사진 _ STUDIO QUIIPEN

-

-

A7R08446-HDR
A7R08329-HDR
A7R08332-HDR
A7R08335-HDR
A7R08341-HDR
A7R08350-HDR
A7R08428-HDR
A7R08353-HDR
A7R08365-HDR-Pano
A7R08362-HDR-Pano
A7R08374-HDR
A7R08425-HDR
A7R08386-HDR
A7R08398-HDR
A7R08389-HDR
A7R08401-HDR
A7R08404-HDR
A7R08407-HDR
A7R08410-HDR
A7R08413-HDR
A7R08347-HDR
A7R08443-HDR
A7R08437-HDR
A7R08434-HDR
A7R08431-HDR
bottom of page