top of page

​혜화여자고등학교 꿈담교실 재구조화

위치 _ 서울 강북구 혜화여자고등학교

설계내역 _ 특별교실 개선사업 (기획+기본+실시+감리)

담당PM _ 홍석범

​사진 _ STUDIO QUIIPEN

P1116248
P1116223
P1116222
P1116221
P1116220
P1116218
P1116217
P1116216
P1116213
P1116211
P1116215
P1116229
P1116233
P1116230
P1116225-Pano
P1116231
P1116237
P1116241
P1116242
P1116238
P1116244
P1116247
bottom of page